΄Εργα Πράσινου

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατασκευάζουμε έργα πρασίνου σε δημόσιους χώρους, πλατείες, αναδασώσεις λατομείων, δρόμων.

Μερικά από τα εργα μας είναι:

Ολυμπιακό χωριό Αχαρνές
Δήμος Αγίου Στεφάνου
Δήμος Γαλατσίου
Λατομεία Πεντέλης

Ενδεικτικά Έργα μας